Studiejaar 2023-2024

 De groepsbijeenkomsten zijn in principe online (via zoom).

 Zijnsgeoriënteerd Mediteren op Dinsdagochtend

 Doorgaande groepsmeditatie, eenmaal per vier weken

Voor wie wil leren mediteren en behoefte heeft aan meditatie die inspireert en herinnert aan Zijn. En voor wie behoefte heeft aan stimulans en structuur om thuis meer te mediteren. Enige ervaring in Zijnsgeoriënteerde meditatie is wenselijk.

Dus laat jezelf los en wees precies hier!

Waarom meditatie vanuit Zijn? Om te wennen aan een manier van Zijn die voorbij de beperkingen van je dagelijkse zelf, het beeld van je zelf, waaraan je gewend bent, je ‘gewoonte-zelf’ gaat. Je gaat de diepe rust, vreugde en vrijheid ervaren die inherent in de tijdloze openheid van Zijn, je ware aard, aanwezig is.

Het gaat bij de meditatie-bijeenkomsten om herinnering aan je ware aard, om ontspannen en zacht worden, om je vertrouwen te leren leggen in de openheid van Zijn en daarin te leren rusten.

Mediteren vanuit Zijn doet je ervaren wie je werkelijk bent en biedt inspiratie en stimulans om meditatie meer en meer een natuurlijk onderdeel van je leven te laten zijn.

Praktische informatie

Data 2023-2024     nog niet bekend

Tijd:                          8 x dinsdagochtend van 8 – ca 9u
Kosten:                    € 80 
Locatie:                   via zoom
Groepsgrootte:       4- 8 personen

Aanmelden en informatie via mcdesoet@icloud.com of 06 2333 8216 of ga naar Contact

 

Nog een paar plaatsen beschikbaar

-.-.-

Jaartraining Pad van verlichte levenskunst/Wijsheid in emoties

September 2023 – april 2024

Groepstraining, acht maal op zondagmiddag, eenmaal per vier weken, online

Voor wie is geïnteresseerd in het Zijnsgeoriënteerde pad van Verlichte levenskunst, en vanuit rijkdom en liefde wil leren leven. De training biedt inspiratie, stimulans en ondersteuning voor het pad door beoefening van meditatie, studie, oefening en padcoaching. Voor wie ervaring heeft met Zijnsgeoriënteerde begeleiding of training.

“Met name zie verstorende emoties als het heilige pad van verlichting” (Padmasambhava)

Het pad van Verlichte levenskunst, van Vrijheid en Liefde, leidt naar wie we ten diepste zijn. De bron van Vrijheid en Liefde is niet buiten ons te vinden, maar het is onze aard. De puurheid en straling van onze Spiritaard is het uitgangspunt. De jaartraining biedt inspiratie, stimulans en ondersteuning voor dit vreugdevolle en tegelijk ontmantelende pad.

Als we onszelf verliezen in gedachten en emoties of emoties onderdrukken verliezen we de herinnering aan onze Spiritaard en rusten we niet meer in ons hart. Vanuit hoe we geconditioneerd zijn snoeren we de energie van emoties in. Met name ogenschijnlijk verstorende emoties zoals schrik, boosheid, verdriet en angst kunnen ons zicht daarop vertroebelen. Daarom verschuiven we in de training elke keer onze identificatie van de geconditioneerde psyche naar de Spiritdimensie. Onze Spiritaard is voorbij al onze biologische en culturele wortels.

Dit studiejaar zullen we vooral kijken naar zowel positieve gevoelens, zoals tevredenheid en dankbaarheid, als negatieve emoties, zoals frustratie. Door te rusten in onze open Spiritaard, terwijl we gedachten opmerken en emoties voelen, bevrijden we de daarin gevangen straling, en kan deze zich als de rijkdom van ons wezen ontvouwen, onze al vrije en stralende aard.

De jaartraining bestaat uit acht bijeenkomsten waarin dit jaar minder accent op training en meer accent op padcoaching ligt. Het doel van de bijeenkomsten is om onze Spiritaard wakker te maken en telkens te herinneren. Ervan uitgaande dat we al verlicht zijn, maar dat telkens vergeten, zullen we door middel van meditaties en visualisaties onze liefdevolle aard herinneren en beoefenen. Er zal studiemateriaal over het ontstaan en betekenis van superego en emoties worden gegeven en er worden oefeningen aangeboden. Het leren present te blijven met de emoties, de ruimte erom heen en erin te ervaren, en toe te laten wat zich wil tonen is een hoge kunst. Dat kan ons helpen het zicht op wie we werkelijk zijn te stabiliseren.

In het padcoachgedeelte van de bijeenkomsten zal het accent liggen op actualisatie, dat wil zeggen het vinden van een volwassen antwoord op de uitdagingen van het dagelijkse leven. We heten alle emoties welkom. We kijken naar de daaraan verbonden patronen en ontmantelen de aan patronen gerelateerde overtuigingen, die vaak onbewust in de relatie met belangrijke anderen spelen. We zullen kunnen ondervinden dat de aan overtuigingen verbonden emoties oplossen, hun boodschap en wijsheid tonen en dat onze ontspanning, welbevinden en volwassen presentie toenemen, waardoor we passender kunnen handelen. Er is veel ruimte voor individuele inbreng.

Praktische informatie

Data  2023-202    nog niet bekend

Tijd:                        8x zondagmiddag, eenmaal per 4 weken

Locatie:                  online, via zoom

Kosten:                   online € 300 incl. btw
Aantal deelnemers: max 8 pers. online

Aanmelding:           Meer informatie en aanmelden via mcdesoet@icloud.com of 06 2333 8216

 

-.-.-

Pad van Vrijheid, individuele begeleiding/padcoaching

Voor wie het Zijnsgeoriënteerde pad van Vrijheid wil lopen, en door middel van begeleiding meer zicht op onze inherente vrijheid en de (vaak hardnekkige) patronen die dat verhinderen wil krijgen.  Het begeleidingsaanbod biedt je door afgestemde begeleiding inspiratie, stimulans en ondersteuning voor dit Zijnsgeoriënteerde pad.

Zie, je bent al vrij!

Het pad van Vrijheid leidt naar wie we ten diepste zijn. De bron van Vrijheid en Liefde is niet buiten ons te vinden, maar het is onze aard. Deze bron ontsluit zich als we rusten in de openheid van Zijn en als we gaan zien dat alles wat verschijnt het open spel van ervaren is, al helemaal compleet. Dit diep beseffen is het Zicht. We zijn vergeten wie we zijn en moeten ons dit Zicht steeds opnieuw herinneren, eraan wennen en leren rusten in deze openheid. Daarvoor kan de beoefening van meditatie dienen, maar ook een bezinnende wijze van studeren is een vruchtbare manier om het Zicht te verdiepen. 

Praktische informatie

In zeven gesprekken van 5 kwartier kennismaken met het Pad van Vrijheid met met mij als leraar Zijnsoriëntatie. Na zeven gesprekken kun je kiezen voor voortzetting van individuele begeleiding of voor padbegeleiding. 

Data en tijd:     in overleg

Frequentie       in overleg
Locatie:            Zijnwaarjebent, Leerruimte Zijnsorientatie in Pijnacker (Zuid-Holland) of via zoom
Kosten:            € 85 incl btw per keer indien live, resp. € 75 indien online, via zoom
Aanmelding en informatie  mcdesoet@icloud.com of 06 2333 8216 of ga naar Contact

-.-.-

Studiegroep Schatkist 

Voor leden van de Zijnskring die vertrouwd willen raken met de inspirerende teksten van Longchenpa, zoals verwoord in de Schatkist van overdracht door Geschriften (Treasure Trove of Scriptural Transmission). Voor leden Zijnskring.

Data en tijd:  eenmaal per vier weken op maandag van 11-ca 12.15u
Locatie:         Online via Zoom
Kosten:          € 30 per trimester
Aanmelding   mcdesoet@icloud.com of 06 2333 8216 of ga naar Contact

-.-.-

Pad van Vrijheid en Gezonde Zelfliefde, Individueel studie-aanbod 

Voor wie het Zijnsgeoriënteerde pad van Vrijheid wil lopen, en door middel van studie meer zicht op onze inherente vrijheid en de patronen die dat verhinderen wil krijgen.  Het studie-aanbod biedt je door afgestemde begeleiding inspiratie, stimulans en ondersteuning voor het pad van VrijheidEn als je enige ervaring hebt met Zijnsoriëntatie en geinteresseerd bent in verdiepend inzicht in je wezenlijke aard.

Zie, je bent al vrij!

Het pad van Vrijheid leidt naar wie we ten diepste zijn. De bron van Vrijheid en Liefde is niet buiten ons te vinden, maar het is onze aard. Deze bron ontsluit zich als we rusten in de openheid van Zijn en als we gaan zien dat alles wat verschijnt het open spel van ervaren is, al helemaal compleet. Dit diep beseffen is het Zicht. We zijn vergeten wie we zijn en moeten ons dit Zicht steeds opnieuw herinneren, eraan wennen en leren rusten in deze openheid. Daarvoor kan de beoefening van meditatie dienen, maar ook een bezinnende wijze van studeren is een vruchtbare manier om het Zicht te verdiepen.

Boeken die zich hiervoor goed lenen zijn onder meer ‘Zie, je bent al vrij’  of ‘Gezonde Zelfliefde’ van Hans Knibbe, de grondlegger van Zijnsoriëntatie.

Praktische informatie

In zeven gesprekken van 1 uur kennismaken met een bezinnende en verdiepende wijze van studeren.  Circa eenmaal per maand.

Data en tijd: in overleg, start op elk gewenst moment
Locatie:        Zijnwaarjebent, Leerruimte Zijnsorientatie in Pijnacker (Zuid-Holland) of online, via zoom
Kosten:         € 350 incl btw of € 50 incl btw per keer
Aanmelding en informatie: mcdesoet@icloud.com  of 06 2333 8216 of ga naar Contact