Aandachtspunten Zijnsgeoriënteerde begeleiding/padcoaching

 • Na de eerste kennismaking volgt, indien we met elkaar  te gaan samenwerken, een intakegesprek. Ter voorbereiding van dit gesprek krijg je een vragenlijst gemaild.
 • Ik adviseer je tevens deze aandachtspunten voor begeleiding en mijn privacy verklaring (zie hieronder) te lezen.
 • Daarna volgt een serie van in principe zeven gesprekken van 5 kwartier. Deze serie sluiten we af met een evaluatie. Tijdens het evaluatiegesprek bepalen we gezamenlijk of de coaching/begeleiding wordt voortgezet en zo ja, op welke wijze.
 • Je neemt de sessies op, bijvoorbeeld m.b.v. de opname-app van een mobiele telefoon. Ik raad je ten stelligste aan de opname voor de volgende sessie af te  luisteren, omdat het nog eens beluisteren van de opname heel behulpzaam blijkt te zijn, je hoort dan vaak andere dingen dan de eerste keer.
 • Voorafgaand aan de volgende sessie maak je een kort reflectieverslag. Als hulpmiddel daarvoor krijg je een paar reflectievragen toegemaild. Het is voor mij behulpzaam als je dit verslag uiterlijk 24 uur van te voren via de mail toestuurt. Dat maakt het mogelijk de sessie van mijn kant beter voor te bereiden. Het is mogelijk dat het je niet lukt om een reflectieverslag te maken. In dat geval ontvang ik graag een (kort) mailtje.
 • Ik raad je aan dit reflectieverslag in verband met je privacy in een apart bestand te sturen. Email is immers niet te beveiligen.
 • De afronding van de samenwerking vindt plaats in overleg, liefst mondeling, als dat niet kan telefonisch, als dat niet kan via de mail.
 • Het helpt erg als je de bereidheid hebt om in de spiegel te kijken.
 • Aan het eind van elke maand waarin we elkaar hebben gesproken ontvang je een factuur via de mail.
 • Afzegging: zo mogelijk 48 u van te voren; bij afzegging korter van te voren kan ik de sessie geheel of gedeeltelijk in rekening brengen.
 • De gesprekken zijn vertrouwelijk; alleen met jouw instemming en alleen indien nodig heb ik overleg met derden.
 • Als begeleider/coach houd ik me aan de beroepscode voor Zijnsgeorienteerde begeleiders/coaches. Zie ook www.beroepsverenigingzijnsorientatie.nl.
 • Indien je een klacht hebt kun je terecht bij de Beroepsvereniging van Zijngeorienteerd Begeleiders, www.beroepsverenigingzijnsorientatie.nl.

Privacy verklaring Zijnwaarjebent

Dit kun je van mij verwachten in verband met jouw privacy.

Voor het kunnen opnemen van contact, het verzenden van informatie over activiteiten binnen mijn praktijk Zijnwaarjebent, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief, bewaar ik persoonlijke gegevens van je zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer je binnen Zijnwaarjebent een cursus, training, padcoaching of individuele begeleiding volgt dan bewaar ik naast bovengenoemde gegevens ook de meer bijzondere persoonlijke gegevens. Wanneer dit aan de orde is dan zal ik hiervoor expliciet jouw toestemming vragen.

Ik zorg er te allen tijde voor dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonlijke gegevens. Daarvoor heb ik de volgende maatregelen getroffen:

 • Onbevoegden hebben geen toegang tot jouw persoonlijke gegevens. Alle gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.
 • Ik heb mij te houden aan het beroepsprofiel en de beroepscode van mijn beroepsvereniging. Uit dien hoofde heb ik geheimhoudingsplicht.
 • Ik kan geanonimiseerde gegevens gebruiken voor intervisie of supervisie. Intervisie en supervisie verslagen worden gedeeld met collega’s en zijn zo geschreven dat deze niet herleidbaar zijn naar individuele personen.
 • Een klein deel van de gegevens (naam, adres, datum cursus, begeleiding ed.) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • De bijzondere persoonsgegevens die verband houden met een individuele begeleiding of padcoaching worden digitaal bewaard. Deze gegevens zijn met een wachtwoord beveiligd.
 • Je bijzondere persoonsgegevens die verband houden met een individuele begeleiding of padcoaching worden een jaar na de beëindiging van een traject verwijderd en/of vernietigd.
 • Ik neem extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op mijn computer, ‘the cloud’ en/of mijn website optimaal zijn beveiligd. Deze maatregelen zijn:
  • De netwerken waar ik gebruik van maak zijn beveiligd door een firewall: hetzij de firewall van het netwerk hetzij een firewall op mijn computer.
  • Mijn computer is beveiligd met een wachtwoord.
  • E-mail is een communicatiemiddel dat ik niet kan beveiligen. Ik kan geen verantwoordelijkheid dragen voor informatie die je verstrekt over jezelf per e-mail en ontvang die informatie dan bij voorkeur ook niet per e-mail, maar in een bestand.
  • Indien je je contactgegevens achterlaat via mijn website geef je Zijnwaarjebent toestemming deze gegevens te gebruiken om contact met je op te nemen.
  • Indien je je abonneert op mijn nieuwsbrief geef je mij expliciet toestemming om mijn nieuwsbrief naar je te sturen zolang je de toestemming niet intrekt.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je persoonsgegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.