Individuele Zijnsgeoriënteerde begeleiding – Voor wie?

Praktijk voor Zijnsoriëntatie Marianne de Soet Individuele begeleidingDe directe aanleiding voor het zoeken naar begeleiding kan zijn dat je tegen harnekkige moeilijkheden of terugkerende vragen in je leven aanloopt. Ook kan het zijn dat je je teleurgesteld, geirriteerd, gefrustreerd, verdrietig, somber, angstig, vermoeid, uitgeput, in verwarring, kortom niet lekker in je vel voelt, en je wilt weten wat je daaraan kunt doen. Vervolgens gaat het erom de moed te hebben je vraag diepgaand te onderzoeken zonder dat je het antwoord van te voren weet. En om toe te geven dat je er zelf niet uitkomt. Als je dan ondersteuning vraagt van een begeleider toon je kracht en zelfrespect.
Verder vraagt het enig vermogen tot zelfreflectie en de bereidheid om duurzaam in de kwaliteit van je leven te investeren.

Werkwijze

Als leraar Zijnsgeoriëntatie onderzoek ik samen met jou wat er aan de hand is. Ik richt me daarbij niet zozeer op het direct oplossen van je probleem – het is geen quick fix – maar op het aanreiken van een ruimer perspectief, waardoor je ‘je probleem’ anders gaat zien. Door het ruimere perspectief wordt het zo helder wat er aan de hand is, dat oplossingen verrassend zijn en zich vaak spontaan aandienen. Je krijgt zin om ze uit te voeren. Ik bied je daarbij een respectvol klankbord en een spiegel, waardoor je je meer bewust wordt van de keuzen die je maakt, van wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt in het leven. Dit leidt tot helderheid over wat jij kunt doen, over de stappen die je kunt nemen, stappen die precies bij jou passen. Maar dit alles begint met respectvol en waarderend stil te staan bij waar je nu bent. Dan stopt je gevecht met de werkelijkheid. Vandaar ook de naam van de praktijk: Zijnwaarjebent.

Ik ga er vanuit dat bij vrijwel iedereen onder de moeilijkheden een verlangen naar vrijheid, liefde en vreugde verborgen is. Wie dit verlangen naar vrijheid, liefde en vreugde voelt, en dat wil leren leven, is er het Zijnsgeoriënteerde Pad van Vrijheid, het Pad van Zijnsoriëntatie.

Ik nodig je uit om in zeven individuele sessies kennis te maken met de Zijnsgeoriënteerde visie op het Pad van Vrijheid. Je zult ervaren hoe behulpzaam en weldadig de Zijnsoriëntatie werkt als we die vertalen naar jouw concrete situatie. Na zeven sessies kun je besluiten om al of niet verder te gaan op het pad van Zijnsorientatie. Je kunt dan padcoaching volgen en de meditatietraining volgen.

Werkvormen

Hulpmiddelen op dit Pad van Verlichte levenskunst zijn meditatie, visualisatie, coaching en studie. Ze helpen het verlichte Bewustzijn ervaarbaar te maken en daaraan te wennen.Tegelijk moeten we realistisch zijn: we kunnen allerlei beperkende patronen en aannames hebben die ervoor zorgen dat we telkens vergeten wie we werkelijk zijn. Dat zijn onze (neurotische) patronen en die geven vaak veel stress, ongemak en lijden. Daar kunnen we veel last van hebben. Je kunt daar anders naar leren kijken. Met behulp diepte-psychologische methoden en vanuit het perspectief van het open, heldere Bewustzijn, worden je neurotisch patronen helder en kunnen in liefde worden losgelaten. Hiertoe dient de padcoaching, individueel of in groepsverband

Praktische informatie

Na het eerste (telefonische) kennismakingsgesprek maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit intakegesprek, aan de hand van een door jou ingevulde vragenlijst, is bedoeld om nader kennis met elkaar te maken, je verwachtingen en je vraag aan mij helder te krijgen en een gemeenschappelijke context te scheppen. Ik van mijn kant licht mijn visie en werkwijze nader toe.

Daarna volgt een reeks van 7 gesprekken, waarin we je vraag/levensthema(‘s) verder zullen onderzoeken. Aan het eind van deze reeks evalueren we en kijken we of, en zo ja, hoe en hoe vaak we verder gaan.

Een sessie duurt in de regel 5 kwartier en vindt circa 1x per 3 à 4 weken plaats.

De praktijkruimte is gelegen in Pijnacker (Zuid-Holland)

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek van max. een uur is kosteloos

Tarieven: zie agenda. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Voor informatie of aanmelding contact

Lees voor je begint de aandachtspunten voor Zijnsgeorienteerde begeleiding/coaching.

-.-.-.-

Individuele Padcoaching – Voor wie?

Praktijk voor Zijnsoriëntatie Coaching

Heb je na de eerste 7 gesprekken besloten om het pad van Zijnsoriëntie te gaan  dan is padcoaching vanuit de visie van Zijnsoriëntatie wat voor jou.

Werkwijze

Als leraar Zijnsgeoriëntatie/padcoach werk ik vanuit de visie dat je ten diepste al vrij en heel bent. Vanuit dit uitgangspunt reik ik je een ruimer perspectief aan, waardoor je wat je inbrengt anders kan gaan zien. In de padcoaching kunnen je inherente zich Zijnskwaliteiten volop uitvouwen, zoals de staart van een pauw. Zo kun jij je hart leven en kom je tot bloei.

Ik ben daarin je gids en bied je een respectvol klankbord en een spiegel. Hierdoor kun je je meer bewust worden van je patronen, de keuzen die je maakt, van wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt in het leven. Maar dit alles begint met respectvol en waarderend stil te staan bij waar je nu bent. Dan stopt je gevecht met de werkelijkheid. Vandaar de naam van de praktijk: Zijnwaarjebent.

Meditatie

Naast coaching zijn hulpmiddelen op dit Pad van Vrijheid en Liefde meditatie, visualisatie en studie. Ze helpen het verlichte Bewustzijn ervaarbaar te maken en daaraan te wennen. Daarom is het belangrijk om thuis meditatie te beoefenen. Het helpt om daarvoor een training Zijnsgeoriënteerde meditatie te volgen.

Praktische informatie

Een sessie duurt in de regel 5 kwartier en vindt circa 1x per 4 weken plaats.
De praktijkruimte is gelegen in Pijnacker (zie contact)

Tarieven: zie agenda. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Lees voor je begint de aandachtspunten Zijnsgeorienteerde  coaching.

-.-.-.-