www.zijnsorientatie.nl voor meer over de visie van Zijnsoriëntatie
www.beroepsvereniginglerarenzijnsorientatie.nl voor beroepscode, klachtenregeling en dergelijke
www.dorinedesoet.nl Dorine is schilder en zus; op de site staan uitsnedes van enkele van haar schilderijen

Artikelen

Het wonder van wij – Tijdschrift Zijn 65 (2022)

Wijsheid van superego – Tijdschrift Zijn 64 (2022)

Actieve hoop -boekbespreking – Tijdschrift Zijn 64 (2022)

Gedragen besluiten – Tijdschrift Cirkel 61 (2020) 

Over motivatie en het pad – Tijdschrift Cirkel 46 (2013)