Links en downloads

www.zijnsorientatie.nl voor meer over de visie van Zijnsoriëntatie
www.beroepsvereniginglerarenzijnsorientatie.nl voor beroepscode, klachtenregeling en dergelijke
www.dorinedesoet.nl Dorine is schilder en zus; op de site staan uitsnedes van enkele van haar schilderijen

Artikelen

Het wonder van wij, tijdschrift Zijn 65 (2022)

Wijsheid van superego, tijdschrift Zijn 64 (2022)

Over Motivatie en het Pad 

Marianne de Soet, Cirkel 46 (2013) p. 42-53, Tijdschrift voor Zijnsoriëntatie Cirkel 46

Gedragen besluiten

De consentmethode voor besluitvorming als bijdrage aan een verlichte sanghacultuur

Marianne de Soet, Cirkel 61 (2020) p. 36-41. (Tijdschrift voor Zijnsoriëntatie) Cirkel 61

De relatie met de leraar in het licht

Verslag van Studiedag 13 van de Zijnskring over de relatie met de leraar, juni 2018

Marianne de Soet, co-auteur Wilma Zwart, Cirkel 57 (2018), p. 50-55. Stichting Zijnsoriëntatie. Cirkel 57

Cultuurdragerschap in de Zijnskring

Artikel ten behoeve van de jaarlijkse Introductiedag voor potentiële intreders in de Zijnskring, versie juli 2021

Marianne de Soet, co-auteur Titia van Gemert