Zijnwaarjebent doet je thuiskomen bij jezelf en voluit leven

Visie

Kern van de visie van Zijnsoriëntatie is dat we in essentie al vrij, wijs en liefdevol zijn. Maar door negatieve ervaringen en misverstanden zijn we dit ‘vergeten’. We leven daardoor doorgaans op onze automatische piloot, ons ‘gewoonte-zelf’. Hierdoor ervaren we, vaak onbewust, allerlei belemmeringen om helemaal gelukkig te zijn en te doen wat we werkelijk willen. Het gaat erom ons bewust te worden van die belemmeringen, het is dus een bewustzijn weg, we noemen dat het pad. Het gaat erom je te (leren) herinneren wie je werkelijk bent. Dit gaat goed met behulp van bepaalde vormen van meditatie. Ook al kunnen we tijdens meditatie leren contact te maken met wie je in wezen bent, dit contact is doorgaans niet stabiel. We ‘vergeten’ telkens weer wie we zijn. Dit ‘vergeten’ wordt in de hand gewerkt door negatieve aannames die we vaak onbewust over onszelf hebben. Deze aannames zorgen voor spanningen en stress in ons leven, waardoor we de vreugde, vrede en vrijheid waar we zo naar verlangen niet makkelijk kunnen ervaren. Door ons van deze belemmerende aannames bewust te worden kunnen we leren te rusten in hoe het is, te rusten in Zijn. Coaching op het pad is belangrijk, omdat we vaak last hebben van blinde vlekken en hardnekkige gewoontepatronen.

Verlichte levenskunst

Zijnsoriëntatie is een pad van verlichte levenskunst waarbij diepgaand psychologisch inzicht in wie je geworden bent en een heldere visie op wie je werkelijk bent op een vruchtbare manier samengaan.
De Zijnsgeoriënteerde visie is ontwikkeld door Hans Knibbe en wordt onderwezen op de School voor Zijnsoriëntatie in Utrecht. Deze visie valt kortweg te omschrijven als een westerse spirituele visie, die voorbij gaat aan het onderscheid tussen psychotherapie en spiritualiteit. De spiritualiteit is onder meer is geïnspireerd door de wijsheid van het Tibetaans Boeddhisme.

Zijnsgeoriënteerde begeleiding/padcoaching is dus gericht op ‘herinnering’ van je oorspronkelijke, vrije aard, en op bewustwording van de belemmeringen, die je ervan afhouden je vrije aard te leven.
Een aspect van de oorspronkelijke, vrije aard is de wijsheidsgeest, die in principe al weet wat voor jou belangrijk is. Ik ga ervan uit dat iedereen toegang heeft tot dit innerlijk weten.

Eigen wijsheid

De begeleiding/padcoaching is erop gericht dit innerlijke weten, deze ‘eigen wijsheid’, in jou wakker te maken, en de sluiers die je zicht belemmeren zichtbaar te maken. Je gaat herkennen wie je al bent.
Als je contact kunt maken met de wijsheid in je stress en krampen zal je merken dat je anders naar je probleem gaat kijken en dat er in jouw probleem een grote wijsheid zit, waar je veel inspiratie uit kunt putten. Dat kan weer leiden tot concreet en nieuw gedrag. Dit zien kan je een realistische hoop op verandering, kracht en (zelf)vertrouwen geven. Zo raak je meer bevriend met je zelf en krijg je zelf weer de regie over je leven. Ik vind het een inspirerende, vreugdevolle visie.

Concreet

Zijnsgeoriënteerde begeleiding/padcaoching heeft een spirituele component, maar is niet zweverig. Het is eerder concreet; zo wordt in de begeleiding veel nadruk gelegd op directe en waarneembare ervaring en eigen onderzoek. Het is geen quick fix, maar gericht op duurzame bewustzijnsontwikkeling.