Marianne de Soet (1951) is sinds 2008 leraar en bewustzijnscoach in de lijn van Zijnsoriëntatie.

Zij begeleidt mensen individueel en in groepen naar het leren vinden van vrijheid, vrede en onvoorwaardelijke liefde in zichzelf. Zij doet dat sinds 2008 in haar praktijk Zijnwaarjebent door middel van meditatie en visualisaties, waar nodig aangevuld met dieptepsychologische methoden en studie. 

Zij baseert zich op de, door Hans Knibbe ontwikkelde, Zijnsgeoriënteerde mensvisie. Deze houdt kort gezegd in dat we in wezen al vrij en liefdevol zijn, maar dat negatieve aannamen over onszelf en de wereld ons dat telkens doen ‘vergeten’. 

Marianne is ruim 16 jaar student aan de School voor Zijnsorientatie, heeft daar een zesjarige beroepsopleiding gevolgd en gelooft in éducation permanente. Zij is een actieve beoefenaar op het pad van verlichte levenskunst, ervaringsdeskundige, met steeds meer vertrouwen in haar eigen wijsheidsgeest. Eerder was zij projectleider bij de rijksoverheid, mediator en vertrouwenspersoon. Ze is getrouwd en woont in Pijnacker.