Marianne de Soet

Wie is Marianne de Soet – in a nutshell

Marianne de Soet (1951) is sinds 2008 bewustzijnscoach en leraar in de lijn van Zijnsoriëntatie.
Zij begeleidt studenten individueel en in groepen in het leren vinden van al aanwezige vrijheid, vrede en onvoorwaardelijke liefde in zichzelf. Zij doet dat in haar praktijk Zijnwaarjebent door middel van meditatie, padcoaching en studie, waar nodig aangevuld met (diepte psychologische) begeleiding.
Zij baseert zich op de door Hans Knibbe ontwikkelde Zijnsgeoriënteerde mensvisie. Deze houdt kort gezegd in dat we in wezen al vrij en liefdevol zijn, maar dat negatieve aannamen over onszelf en de wereld ons dat telkens doen ‘vergeten’.
Marianne is sinds 2001 student aan de School voor Zijnsoriëntatie, heeft de zesjarige beroepsopleiding gevolgd en gelooft in éducation permanente. Zij is een actieve beoefenaar op het pad van Verlichte Levenskunst, ervaringsdeskundige, met steeds meer vertrouwen in haar eigen wijsheidsgeest. Eerder was zij projectleider bij de rijksoverheid, mediator en vertrouwenspersoon. Ze is getrouwd en woont in Pijnacker.

En wat meer uitgebreid

Haar inspiratiebronnen

Haar inspiratiebronnen zijn de natuurlijkheid en liefdevolle helderheid van Zijn. Daarnaast blijkt het dagelijks leven, met al zijn mooie momenten en voetangels en klemmen, een onuitputtelijke bron van inspiratie en wijsheid te zijn. Last but not least zou zij niet zijn waar ze nu is zonder de visie van Zijnsoriëntatie en de niet aflatende toewijding en inspiratie van haar leraar, Hans Knibbe, de grondlegger van Zijnsoriëntatie.  De visie gaat ervan uit dat we van nature al verlicht, vrij en heel zijn, maar dat allerlei aannames, negatieve ervaringen en gewoontepatronen ons dat telkens doen ‘vergeten’. Sinds zij in de jaren negentig in aanraking kwam met Zijnsoriëntatie is zij er diep door geraakt.

In deze visie wordt op een heldere en overtuigende wijze een synthese tussen eeuwenoude boeddhistische wijsheid en moderne westerse psychologische inzichten aangereikt. Dit maakt de Zijnsorientatie in haar ogen tot een unieke benadering, heel geschikt voor de zoekende westerse mens.

Wat heeft Zijnsoriëntatie haar gebracht?

De bewustzijnstraining vanuit Zijnsoriëntatie heeft haar veel gebracht. Zo is haar bewustzijn over wie ze werkelijk is, haar natuurlijke aard, toegenomen, wat veel vreugde en ontspanning geeft. Verder heeft zij geleerd om zich telkens op liefdevolle wijze te wenden naar haar eigen patronen, waardoor ze oplossen en hun verborgen kwaliteiten kunnen tonen. Ze beschouwt zichzelf daarom een veel opzichten als een ervaringsdeskundige.

Het besef dat ze al verlicht bewustzijn is, of ze dat nou ervaart of niet, gaat nog veel verder. Vanuit dit Zicht wil zij mediteren en leven. Dat maakt dat ze een toegewijd beoefenaar is. Zij heeft zich gecommitteerd aan het pad, in  Zijnsoriëntatie pad van Verlichte Levenskunst genoemd. Tijdens haar beoefening blijkt haar verlichte bewustzijn vaak zowel eenvoudig en onopgesmukt als helder, vreugdevol en compassievol te zijn. Zij voelt vandaar uit een grote motivatie om dit door te geven. Dat is tevens haar motivatie om leraar/padcoach Zijnsoriëntatie te willen zijn. Vanuit deze visie en ervaring biedt zij in haar praktijk Zijnwaarjebent haar studenten meditatietraining, jaartraining, padcoaching en leert zij hen hun leven vorm te geven in overeenstemming met hun diepste aard.

Haar leerruimte voor bewustzijnstraining Zijnwaarjebent

De naam Zijnwaarjebent slaat op het telkens opnieuw, helemaal en precies, stilstaan bij jezelf in jouw concrete situatie, zijn waar je bent. Door de visie dat iedereen om te beginnen al vrij en wijs ziet zij je niet als probleem, maar als een vrije volwassene.

Dat maakt het coachen van studenten respectvol en vreugdevol. Het geeft haar het respect, geduld en vertrouwen om hen te coachen op hun pad naar herkenning van de eigen wijsheidsgeest. Zo leren ze op een nieuwe, ruimhartige manier te kijken naar stress, relatieproblemen, terugkerende patronen en emoties, waardoor die hun wijsheid aan hen kunnen openbaren. Door precies hier te zijn en te ontspannen, kan dat wat er speelt zich ontvouwen en zijn wijsheid tonen.

Haar achtergrond

Na een studie ecologie en organisatiekunde had zij een lange loopbaan als projectmanager bij de rijksoverheid. Daarnaast was zij ruim 10 jaar zelfstandig mediator, en vertrouwenspersoon bij een zorginstelling.

Sinds lang is zij gefascineerd door wat mensen beweegt. Dat hielp haar om als projectmanager duurzame ontwikkeling bij de rijksoverheid wegen te vinden om ‘lastige’ projecten tot bloei te brengen. Van lieverlee begon zij zich echter steeds meer te interesseren voor wat haar zelf bewoog en beweegt. Na een wending in haar werkleven startte zij in 2001 met de intensieve bewustzijnstraining aan de School voor Zijnsoriëntatie. Na de zesjarige opleiding tot leraar Zijnsoriëntatie begon zij 2008  haar praktijk Zijnwaarjebent. Haar diepe motivatie is haar verlichte aard te realiseren en de inherente liefde, vrijheid en vreugde, kortom de Rijkdom van Zijn, te leven en door te geven. Zo wil zij bijdragen aan het geluk en de innerlijke harmonie in de wereld.

Blijvend in ontwikkeling

Omdat Verlichting leven haar levenslange toewijding krijgt is zij blijvend in ontwikkeling. Zij houdt haar kwaliteiten en deskundigheid scherp door voortdurende studie, nascholing, supervisie, en intervisie. Zij gelooft in éducation permanente en houdt ervan steeds te blijven leren. Zo neemt zij sinds 2016 deel aan de lerarenopleiding Non-dualiteit in de lijn van Zijnsoriëntatie bij haar leraar, Hans Knibbe, grondlegger van de School voor Zijnsoriëntatie. Tenslotte houdt zij ervan om samen te werken met collega’s. Zo heeft zij samen met een collega in studiejaar 2017-2018 een meditatietraining in Rotterdam gegeven, organiseert ze studiedagen en is ze actief in de Beroepsvereniging van Leraren Zijnsoriëntatie.

Eerdere werkervaring

Vanaf 1978  diverse projectmanagersfuncties bij de rijksoverheid * 2001 – 2013 NMI Registermediator * 2006 – 2012 Bemiddelaar slachtoffers en daders bij de Stichting Slachtoffer in Beeld * 2007 – 2014 Vertrouwenspersoon bij een zorginstelling * Sinds 2008 Leraar Zijnoriëntatie en meditatietrainer bij Zijnwaarjebent, Leerruimte voor Zijnsoriëntatie,  Pijnacker (Zuid-Holland) * tot 2017 daarnaast EFT-relatietherapeut.

Opleidingen/lidmaatschap beroepsvereniging

Studie Ecologie en milieukunde Universiteit Wageningen * Beroepsopleiding organisatie-adviseur (SIOO) * Beroepsopleiding Mediation (The Lime Tree) * Beroepsopleiding Leraar Zijnoriëntatie (School voor Zijnoriëntatie) * Geregistreerd BLZ (Beroepsvereniging van Leraren Zijnoriëntatie)* Basis EFT-relatietherapeut * Lerarenopleiding Non-dualiteit in de lijn van Zijnsoriëntatie* 

leraar-zijnsorientatie

 

 

Interview t.b.v de voormalige site Minned (Mindfulness Nederland) 2010

Hoe begon het mediteren voor jou? Mijn liefde voor mediteren begon voor mij in 2001. Tot 2001 werkte ik jarenlang als projectmanager bij de rijksoverheid. Een mooie baan, maar gaandeweg realiseerde ik mij dat ik daar niet helemaal op mijn plek was. Na een zoektocht naar wat ik dan wel wilde merkte ik dat ik directer met mensen wilde werken, dichtbij mensen staan. Ik besloot het roer radicaal om te gooien. Dat was best een tumulteuze overgang, vooral emotioneel. Ik werd me ervan bewust dat ik was afgedreven van mezelf en dat ik iets nodig had wat mij weer in contact met mezelf kon brengen.

In die periode besloot ik mij te verdiepen in het werk van Hans Knibbe, de grondlegger van Zijnsoriëntatie. Hij reikte mij een heel nieuwe visie op het leven en op wie wij zijn aan. Deze visie raakte me diep in mijn hart. Hij noemt het het Pad van verlichte levenskunst.

Hoe kwam het dat je zelf meditatietraining ging geven? Ik besloot mij niet alleen in de Zijnsoriëntatie te verdiepen, maar mij als student aan Hans Knibbe te verbinden. Dat is één van de beste beslissingen in mijn leven geweest. Ik volgde de zesjarige beroepsopleiding tot Zijnsgeoriënteerd begeleider, en heb sinds 2008 mijn praktijk Zijnwaarjebent, als Leraar Zijnsoriëntatie. Sinds die tijd geef ik trainingen in Zijnsgeoriënteerde meditatie. Na deze beroepsopleiding ben ik trouwens niet gestopt met leren, want ik geloof in éducation permanente.

Binnen Zijnsoriëntatie is meditatie een noodzakelijke voorwaarde om in contact te komen met wie je werkelijk bent, met je al verlichte aard.

Ik was na 2001 niet meteen verkocht aan mediteren. Het duurde even, maar ik ben in de loop van de jaren van mediteren gaan houden. Vandaar dat het geven van meditatietrainingen één van mijn specialisaties is geworden.

Ik doe dit werk met veel plezier. Ik geniet ervan. Niet alleen door het resultaat, al is het natuurlijk geweldig als je ziet hoe blij mensen kunnen zijn met hoe hun leven verandert door de training. Maar ook omdat ik het heel fijn vind om samen met anderen te mediteren.

Waar het mij uiteindelijk om gaat? Ik wil er graag aan bijdragen dat je gaat zien wie je werkelijk bent, je ware aard gaat leren kennen, die al vrij, liefdevol en vreugdevol is. Uit eigen ervaring weet ik dat je daardoor meer ontspannen in het leven gaat staan, zachtmoediger met jezelf en anderen kunt omgaan. Dat je de innerlijke ruimte ervaart om voluit te gaan leven.

Wat zijn jouw inspiratiebronnen? De natuurlijkheid, liefde en helderheid van Zijn is mijn inspiratiebron. Daarnaast blijkt het dagelijks leven, met zijn mooie momenten en zijn voetangels en klemmen, een onuitputtelijke bron van vreugde en wijsheid te zijn. Maar ook mijn leraar inspireert me erg, en ik probeer vaak zijn lessen te volgen.

Wat doe je nog meer? Naast het geven van meditatietrainingen begeleid ik met veel plezier studenten in mijn praktijk Zijnwaarjebent bij het lopen van het pad van Verlichte Levenskunst. Ik help hen vanuit roerloze openheid van Zijn bij het leren omgaan met de stress en emoties, die je tegen kunt komen, zodra je je comfortzone verlaat.

Waar slaat de naam Zijnwaarjebent op? Deze naam verwijst naar het telkens opnieuw, helemaal en precies, stilstaan bij jezelf in jouw concrete situatie, zodat je op je gemak leert zijn waar je bent. Zodat zich kan ontvouwen wat de situatie je wil vertellen. Als je daaraan geen weerstand biedt kom je thuis bij jezelf en ga je voluit leven.